Hovedmeny
Såhär spelas backgammon - Spelets grunder
Av Sbgf, 5. Augusti 2021 02:22
Senast ändrad 5. September 2023 22:00
 
Backgammon är ett spel för två spelare, där bägge är utrustade med 15 runda brickor. Spelplanen har 24 fält och spelarens mål är att manövrera alla sina egna brickor genom fälten, förbi motspelarens brickor och ut ur spel.


Uppställning vid spelets början

Startställning

Spelarna flyttar brickorna i motsatt riktning gentemot varandra. Vit flyttar sina mot fält 1, medan Svart flyttar sina mot fält 24. Så snart en spelare har fått in alla sina brickor i sitt bo, kan han/hon börja flytta ut brickorna ur spel, allteftersom tärningarna tillåter det.

Vits bo = fält 1-6, Svarts bo = fält 19-24.

Vinnaren är alltså den spelare som snabbast flyttar ut alla sina brickor.

Spelet börjar

Spelarna kastar var sin tärning, och den som slår högst börjar. Spelaren använder då dessa två tärningskast i sin första runda. Exempel: Vit slår en fyra, och Svart en trea. Vit är då den som börjar med en trea och en fyra till sitt förfogande. Om spelarna får lika slag, fortsätter de att slå tills en har vunnit.

Slå och flytta

Spelarna kastar de två tärningarna i tur och ordning, och flyttar sina brickor det antal prickar tärningarna visar. Exempel: Vit börjar sitt spel med att slå en femma och en sexa. Spelaren kan nu antingen välja att flytta en bricka 5 steg och en annan 6 steg, eller att flytta en bricka först det ena tärningsslaget och sedan det andra.

Om du slår en dubbel (lika tärningar), blir summan fyra gånger antalet prickar på en tärning. Exempel: om du slår två femmor, får du flytta 5 steg 4 gånger, sammanlagt 20 steg. Du får flytta upp till fyra brickor, om du har möjlighet till det.

Du kan bara flytta din bricka till:

  • Ett fritt fält.
  • Fält där en motståndarbricka ligger (se Slå ut).
  • Fält där dina egna brickor redan ligger.

Du kan stapla så många egna brickor du vill på ett fält.

Du måste alltid använda bägge tärningarna om du kan. Om bara en tärning kan spelas, och det finns ett val, så måste den tärning som har högst antal prickar spelas.

Kan du bara använda ena tärningen så måste du använda den, även om det är den tärningen med lägre antal prickar.

Stängda fält

Om två eller flera av motståndarens brickor ligger på ett fält, så är fältet stängt. Du kan inte flytta till ett sådant fält, och du måste hoppa vidare. Det stängda fältet räknas ändå som ett fält under din flyttning.

Slå ut

När en motståndarbricka ligger ensam på ett fält, kan du slå ut den genom att landa en av dina brickor på den. Du kan därefter välja att flytta samma bricka vidare, om möjlighet finns. Den utslagna brickan flyttas till "vallen" (platån som åtskiljer de två delarna i spelplanen). Brickan måste flyttas in i spelet igen vid nästa kast, om det går.

Utslagna brickor flyttas in i spel igen

Du får inte flytta några andra brickor när du har en eller flera brickor utslagna. Den utslagna brickan flyttas tillbaka till motståndarens bo. Du måste stå över rundan, om du inte kan flytta tillbaka brickan/brickorna vid nästa kast, därför att fälten du kunde ha flyttat till är blockerade av motståndarbrickor (stängda).

Exempel:

  • Om Vit slår fyra, kan spelaren flytta sin bricka tillbaka till fält 21. Om Svart slår tre, kan Svart spelare flytta en utslagen bricka till fält 3. Men detta är bara tillåtet om fälten inte är stängda av motståndarens brickor.
  • Om möjlighet finns så kan du använda båda tärningsslagen för att flytta en ensam bricka som ligger på vallen, in på spelplanen igen och vidare det antal prickar tärningarna visar.

Flytta ut egna brickor ur spelet

Du får inte börja flytta dina brickor ut ur spelet förrän alla 15 brickor befinner sig i ditt bo. Därefter flyttar Vit spelare ut sina brickor ur spelet förbi fält 1, och Svart spelare förbi fält 24.

Vid utflyttningen är det bara att följa det antal prickar tärningarna visar. Om det inte finns några brickor på det fält som tärningen visar, så måste någon av de brickor som ligger på fälten över tärningsslaget flyttas före de brickor som ligger under.

Exempel:

  • Vit spelare har en bricka som ligger på fält 6 och två brickor som ligger på fält 2. Han/hon slår fyra och fem. Då måste först brickan som ligger på fält 6 antingen flyttas 4 eller 5 steg.
  • Om brickan flyttas med hjälp av femman till fält 1, så flyttas sedan en bricka från fält 2 ut ur spelet. Flyttas brickan däremot med hjälp av fyran till fält 2, flyttas samma bricka sedan ut ur spelet. Du måste alltså inte gå "jämnt ut", om fält större än eller lika med tärningsslaget är tomma.

Gammon och Backgammon

I vissa situationer kan du ackumulera högre poängsummor än vanligt. Du vinner en gammon när du har flyttat ut alla dina brickor innan motståndaren hunnit få ut en enda bricka. En gammon ger dubbel poängsumma.

Du vinner en backgammon om motspelaren dessutom har en eller flera brickor kvar på vallen, eller i ditt bo. Din poängsumma blir då tredubblad istället.

Dubbling

Dubbleringstärningen placeras inledningsvis på neutral plats med 64-sidan upp. Du bör överväga att använda dubbleringstärningen när du får ett övertag i spelet. Du kan emellertid bara dubbla när det är din tur, innan du har kastat de vanliga tärningarna.

Genom att dubbla tvingar du motspelaren att antingen ge upp och tilldela dig segern i partiet (=1 poäng), eller att acceptera att partiet nu handlar om två poäng (vilket ger en vinst på fyra poäng vid gammon och sex poäng vid backgammon).

Dubbleringstärningen vändes till 2 och placeras på motspelarens sida för att markera dennes ensamrätt att dubblera, och därmed höja insatsen ytterligare. I detta fall utmanar denne dig att antingen kapitulera och förlora de två poängen, eller att ta emot dubbleringstärningen och spela vidare om fyra poäng. Dubblandet kan fortsätta på detta vis i all oändlighet.

Vid spelets början är Dubbleringstärningen tillgänglig för bägge spelarna. Så snart en spelare har dubblat, går dubbleringsrätten över till den andre. Dubblering får göras under hela spelets gång.

Övrigt

En spelare har avslutat sitt drag då han lyft bägge sina tärningar från underlaget. En spelare som rullar när det inte är hans tur kan bli tvungen att rulla om efter motspelarens godtycke.

Spelare måste rulla ut båda sina tärningar samtidigt. Vid "cocked dice" rullas båda tärningarna om. Cocked dice är ifall en eller båda tärningarna har stannat ovanpå brickor, lutande mot brickor eller brädeskanten.

I händelse av felflytt från en spelare har motspelaren, efter det att den felande spelaren lyft sina tärningar, rätt att påpeka felflytten om han vill att draget skall rättas till. I annat fall gäller det.

 
Svenska Backgammonförbundet -