Hovedmeny
Bli medlem
Av sbgf, 4. December 2021 02:19
Senast ändrad 4. Oktober 2023 11:45
 
Medlem i SBGF blir man genom att betala en årsavgift för licens. Antingen en licens för enbart turneringar eller en licens för seriespel där licens för turneringar ingår. För att spela turneringar som arrangeras av SBGF måste man ha en giltig turneringslicens. Licensernas giltighetsperiod är 1 september till 31 augusti.


Avgiften för turneringslicens är 200 kronor per år och för serielicens 600 kronor per år. Licens tecknas enklast genom att swischa avgiften till 123 666 8727. Ett annat alternativ är att sätta in avgiften på plusgiro 38191-3 och viktigt då är att namn och ev medlemnummer anges i meddelandetexten. 

Som medlem skall man vara införstådd med att SBGF behandlar personuppgifter för registrering av resultat och administration av medlemskap. Uppgifter som registreras är medlemsnummer, namn, e-postadress, telefonnummer, ranking,  eventuell lagtillhörighet och typ av medlemsskap (licens).  Utöver detta registreras även resultat från spelade matcher; turneringar såväl som seriespel. På hemsidan kan foto förekomma där namn anges i bildtext likväl som att namn kan finnas med i artiklar.

Önskar medlem få information om vilken mailadress som är registrerad samt telefonnummer går det bra att maila info@sbgf.se 

Samtliga av ovanstående uppgifter finns lagrade på obestämd tid.  I samband med utträde kan medlem skicka mail till info@sbgf.se för att få sina uppgifter avidentifierade. Denna avidentifiering är dock inte möjlig i eventuella artiklar eller bildtexter. .

 


 
Svenska Backgammonförbundet -