Facebook

Stockholmsserien 

Hur man bildar lag

På måndagar under hösten och våren spelas seriespel för lag i Stockholm. 

Det gäller att hitta några kompisar, gärna fem-sex stycken och anmäla sig. Är man färre eller har bara tråkiga kompisar så kan man kontakta seriekommittén så ska vi försöka hjälpa till. Laget skall också ha en kapten som får sköta lagets administrativa uppgifter. 

Kaptenens uppgifter består i att se till att lagmedlemmarna är registrerade för laget, att medlemmarna betalar licens samt att rapportera hemmamatchernas resultat senast dagen efter via vår hemsida. 

Avgifter

Licenser betalas in på SBGF:s Plusgiro. Kom ihåg att ange namn på laget och medlemmarna. 

Medlem i SBGF blir man genom att betala en avgift för licens. Avgiften för seriespel och turneringar är 300 kronor och för bara turneringsspel 100 kronor första halvåret 2022. Avgiften sätts in på plusgiro 38191-3. Glöm inte att ange för- och efternamn alternativ ditt medlemmsnummer om du redan har ett. Licens blir gällande för: 1 januari - 30 juni. 

För våren har vi infört en Lagavgift på 1300:- för div 1 och 1200:- för div 2. Lagavgiften ska täcka kostnaderna för att hålla seriespelet på Blasieholmen under våren 2022. 

Vi vill att avgifterna ska vara betalda innan vi kör igång seriespelet igen den 10:e januari.

Vid planerat årsmöte under våren ska tänker styrelsen lägga fram nytt förslag hur avgifterna ska se ut. Det har varit krångligt för kassören att hålla ordning med nuvarande system. Medlemmar får gärna också komma med förslag. 

 

Antal lag i divisionerna

  • Vid 25 deltagande lag eller färre består division 1 av 12 lag och övriga lag spelar i division 2 

  • Mellan 26 och 31 lag består division 1 av 14 lag  och övriga lag spelar i division  2 

  • Vid 32 eller fler lag spelas 3 serier, där division 3 består av de två sist placerade lagen i division 2 samt nytillkomna lag

  • Vid eventuell uppflyttning av lag är det företräde för förlorande kvallag, i första hand från högre division

 

Slutspel och kval 2020/2021

Mer info kommer om detta!

Årsmöte hålls i april 2021.

 

Övrigt

Vid eventuella frågor kontakta någon i seriekommittén:
 
Björn Rye

Joakim Roggentin

Bitte Wärme