2022-09-18 Biljardpalatset 18 spelare

Omgång 1 till 7

Amir Taymoor Arshadi
Tobias Ring

Bo Adler
Ahmad Abrari

Baharam Khalagi
Bye  

Mohamad Badiei
Bye  

GM Thomas Rönn
Bye  

Sven-Olav Norén
Bye  

Siavash  Hooshmand
Bye  

Wolfram Dahlström
Bye  

Marvin Khattar
Bye  

Ingrid Söderstjerna
Bye  

Tobias Schön
Bye  

Johan SYLVAN
Bye  

Ulrika Hammarström
Bye  

Azad  Kabodi
Bye  

Per Stenberg
Bye  

Johannes MÅRLÖV
Bye  

Omgång 2 till 7

Tobias Ring
Bo Adler

Baharam Khalagi
Mohamad Badiei

GM Thomas Rönn
Sven-Olav Norén

Siavash  Hooshmand
Wolfram Dahlström

Marvin Khattar
Ingrid Söderstjerna

Tobias Schön
Johan SYLVAN

Ulrika Hammarström
Azad  Kabodi

Per Stenberg
Johannes MÅRLÖV

Omgång 3 till 7

Bo Adler
Mohamad Badiei

GM Thomas Rönn
Siavash  Hooshmand

Ingrid Söderstjerna
Johan SYLVAN

Azad  Kabodi
Johannes MÅRLÖV

Semifinal till 7

Bo Adler
GM Thomas Rönn

Johan SYLVAN
Azad  Kabodi

Final till 7

GM Thomas Rönn
Azad  Kabodi

Segrare

Azad  Kabodi