2022-09-04 Atlantic Open Last Chance Consolation Sep22 18 spelare

Final till 5

Marvin Khattarv
Madelene von Gerber

Jamshid Araniv
Joanna Wåhlander

Hannu Hakalav
Paula EICHHORN

Christer KVARNSTRÖM
Yousef Moazzamiv

Bo Östeniusv
Hassan Davoody

Hannu Hakalav
Yousef Moazzami

Jamshid Arani
Marvin Khattarv

Eva Castenssonv
Ingrid Söderstjerna

Bo Östeniusv
Ulrika Tengström

Hannu Hakalav
GM Roland Sahlén

Tobias Schön
Marvin Khattarv

Marcus Ekholm
Eva Castenssonv

Bo Östeniusv
Hannu Hakala

Eva Castensson
Marvin Khattarv

Bo Östeniusv
Baharam Khalagi

Marvin Khattarv
Esmail Mirazi

Bo Östeniusv
Marvin Khattar

Segrare

Bo Östenius